Εxalco Economy - Εξοικονόμηση κατ'οίκον
Φόρμα Προσφοράς - Επιδότηση Κουφωμάτων - Εξοικονόμηση κατ'οίκον
Προϊόντα Aλουμίνιου ΕΧΑLCO
 

Υαλοπετάσματα - Albio 102 Σύστημα Υαλοπετάσματος

Το κορυφαίο σύστημα κυψελωτού υαλοπετάσματος (τύπου Semi-Structural Glazing) που αφήνει σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος αποτελεί η στήριξη των πλαισίων των υαλοπινάκων χωρίς αντικρύσματα στα οριζόντια στοιχεία. Η προέκταση των πλαισίων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μίας λαβής στο προβαλλόμενο παράθυρο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος. Κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ευκολία και η ταχύτητα συναρμολόγησης τόσο του σκελετού όσο και των πλαισίων στο εργοστάσιο αλλά και η εύκολη τοποθέτηση των πλαισίων πάνω στον σκελετό. Η άριστη συμπεριφορά του συστήματος σε δοκιμή υδατοστεγανότητας κατατάσσει την Albio 102 στην κορυφή των υαλοπετασμάτων αυτού του τύπου.

μεγέθυνση
μεγέθυνση
μεγέθυνση

 

Η σειρά Albio 102  κυψελωτού υαλοπετάσματος δημιουργεί σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων. 

Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς αποτελεί η στήριξη  των πλαισίων των υαλοπινάκων χωρίς αντικρίσματα στα οριζόντια στοιχεία. Η προέκταση των πλαισίων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μίας λαβής στο προβαλλόμενο παράθυρο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κράμα αλουμινίου AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725
Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το σήμα ποιότητας QUALICOAT
Ανοδίωση σύμφωνα με το σήμα ποιότητας QUALΑNOD
Ανοχές διαστάσεων ΕΛΟΤ EN 12020-2
Λάστιχα στεγάνωσης EPDM 
Κατάταξη συστήματος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αεροπερατότητα AE
Υδατοστεγανότητα RE1500
Αντίσταση στην ανεμοπίεση 1,5 KN/m2
Αντοχή σε κρούση I5/E5
Διαστάσεις κολώνας πλάτος 71,6mm, βάθος από 60,75 έως 142mm
Διαστάσεις τραβέρσας πλάτος 71,6mm, βάθους από 53 έως 113mm
Πάχος υαλοπίνακα 20mm


Εφαρμογές


Όλες οι εφαρμογές σε όψεις κτιρίων με σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων.

Τεχνικός Κατάλογος