ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ερ.: Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα; 
Απ.: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα μπορεί να προετοιμάζεται σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την εξέταση της πιστοληπτικής του ικανότητας και να απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας του. Η υποβολή της αίτησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα μπορεί να γίνει από 01/02/2011 έως 31/03/2011.


2. Ερ.: Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/ διευκρινήσεις επί του προγράμματος; 
Απ.: Έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help – desk) στο τηλέφωνο 210 9797400 και σχετική ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες http://exoikonomisi.ypeka.gr. Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:

  • Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  • Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

3. Ερ.: Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων; 
Απ.: Ναι, Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα γίνει την 1/2/2011 και η διάρκεια υποβολής θα είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης.


4. Ερ.: Που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν την ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος, τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, την αίτηση υπαγωγής και όλα τα σχετικά έντυπα; 
Απ.: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα ανωτέρω έγγραφα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (http://exoikonomisi.ypeka.gr).


5. Ερ.: Από ποια ημερομηνία μπορούν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες; 
Απ.: Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Οι εν λόγω δαπάνες γίνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και θα είναι τελικά επιλέξιμες εφόσον το αίτημά του υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

Πηγή: exoikonomisi.ypeka.gr