ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα; 
Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.


2. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες; 
Απ.: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και των κονδυλίων που έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πηγή: exoikonomisi.ypeka.gr