ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Ερ.: Ποιες είναι οι επιδοτήσεις του προγράμματος; 
Απ.: Οι επιδοτήσεις φαίνονται στην απάντηση της ερώτησης 4.«Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;»


2. Ερ.: Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού; 
Απ.: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€.


3. Ερ.: Ποιο το ανώτατο επιλέξιμο όριο σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου; 
Απ.: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός σε περίπτωση πολυκατοικίας είναι 15.000 € ανά επιλέξιμη κατοικία που συμμετέχει στο πρόγραμμα.


4. Ερ.: Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των 15.000 € ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός; Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες; 
Απ.: Για τον υπολογισμό του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μελετήθηκε μια μέση κατοικία (περίπτωση διαμερίσματος και μονοκατοικίας) και βρέθηκε ότι τα μεγέθη αυτά καλύπτουν τις επιθυμητές παρεμβάσεις. Άλλωστε για να διατηρήσει το Πρόγραμμα την κοινωνική του διάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανά ωφελούμενο.


5. Ερ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη; 
Απ.: Ναι, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.


6. Ερ.: Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€; 
Απ.: Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100%, του κόστους που υπολογίζεται βάση του Π.Δ. 100 των ενεργειακών επιθεωρητών (ΦΕΚ 177/Α’/2010), εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.


7. Ερ.: Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης 
Απ.: Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας, επομένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα.


8. Ερ.: Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά μια ενεργειακή κατηγορία θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα; 
Απ.: Επειδή η ένταξη της πρότασης έχει γίνει μέσω συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει αναφερθεί σε αυτή, είναι θέμα ισότιμης αντιμετώπισης των προτάσεων να εξετάζεται, κατά τον έλεγχο, η επίτευξη του εν λόγω στόχου. Εάν υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της πρότασης.

Πηγή: exoikonomisi.ypeka.gr